Πρότζεκτ

Τα πρότζεκτ μου


Sappho-PDA

Το Sappho-PDA χρησιμεύει ως πρόγραμμα οδήγησης για το PDA Toshiba TCD1103GFG στον μικροϋπολογιστή Beaglebone Black. Ο οδηγός αυτός χρησιμοποιήθηκε στην πτυχιακή μου εργασία (Μετρήσεις σκέδασης με τον μικροϋπολογιστή Beaglebone για φορητούς οπτικούς βιοϊατρικούς αισθητήρες). Είναι γραμμένος σε C και PRU Αssembly, αλλά το αποθετήριό του περιέχει και μερικά επιπλέον καλούδια.

[GitHub]


QB64 Robot Arm Simulator

Ένας δισδιάστατος προσομοιωτής ρομποτικού βραχίονα γραμμένος σε QB64.

[GitHub]


bandisast.eu

Αυτή η ιστοσελίδα!

[GitHub]


University mini-projects

Ένα αποθετήριο για διάφορες μικρές εργασίες που έκανα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

[GitHub]Πρότζεκτ στα οποία έχω συνεισφέρει


Plante App

Κοινοτικός χάρτης vegan προϊόντων για συσκευές Android και iOS

Συμβολές: Συνεισφορές κώδικα στον ιστότοπο/διορθώσεις σφαλμάτων (React.JS), CI/CD, Δοκιμές διασφάλισης ποιότητας, Ελληνική μετάφραση, μείζονες κοινοτικές συνεισφορές

[Website] [GitHub]


Roundcube Webmail

Το Roundcube Webmail είναι ένας πολύγλωσσος IMAP client που βασίζεται σε browser, με διεπαφή χρήστη που μοιάζει με εφαρμογή. Προσφέρει την πλήρη λειτουργικότητα που θα περιμένατε από ένα πρόγραμμα-client ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης MIME, βιβλίο διευθύνσεων, διαχείριση φακέλων, αναζήτηση μηνυμάτων και ορθογραφικό έλεγχο.

Συνεισφορές: Ελληνική μετάφραση, αναφορές σφαλμάτων, βοήθεια σχετιζόμενη με το GitHub

[Website] [GitHub]


Linux Mint

Το Linux Mint είναι ένα λειτουργικό σύστημα για σταθερούς και φορητούς υπολογιστές. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί «εξ' αρχής» και είναι πλήρως εξοπλισμένο με τις εφαρμογές που χρειάζονται οι περισσότεροι χρήστες.

Συνεισφορές: Ελληνική μετάφραση, αναθεωρήσεις μεταφράσεων, αναφορές σφαλμάτων, βοήθεια σχετιζόμενη με το GitHub

[Website] [GitHub]


Ubuntu

Το Ubuntu είναι ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα που βασίζεται στο Linux και προορίζεται για εταιρικούς διακομιστές, σταθερούς υπολογιστές, cloud, και IoT.

Συνεισφορές: Ελληνική μετάφραση, αναθεωρήσεις μεταφράσεων, αναφορές σφαλμάτων

[Website] [GitHub] [Launchpad]


Skroutz Sponsored Flagger

Το Skroutz Sponsored Flagger είναι μια επέκταση προγράμματος περιήγησης που εντοπίζει και επισημαίνει τα χορηγούμενα προϊόντα στο skroutz.gr.

Συνεισφορές: Μεταφορά στον Firefox, διορθώσεις και αναφορές σφαλμάτων

[GitHub]